رضا قیامت

رضا قیامت

مربی
گروه مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیک : r.ghiamat@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهکشورسال اخذ مدرک
کارشناسی ارشدعمران - سازهآزاداسلامی واحد نجف آبادایران1384

سوابق اجرایی

عنوان پستسازمانازتا
مهندس ناظرمقیممشاورین زایندآب13811385
مدیر امور عمرانیدانشگاه آزاد لنجانابتدای1386آذر1387
معاونت آموزشی و دانشجوییدانشگاه لنجانآذر87مهر89
معاونت عمرانیدانشگاه شهر مجلسیمهر89مهر94
موسس و مدیر کانون فرهنگی دین ودانشنیروی مقاومت بسیج13761381

زمینه های تخصص و پژوهش

موردی برای نمایش یافت نشد.

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

ردیفعنوان درسمقطع تحصیلی
1استاتیککارشناسی
2معادلات دیفرانسیلکارشناسی
3مقاومت مصالحکارشناسی

منابع درسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.