حسن غفوری

حسن غفوری

استاد یار
گروه مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیک :h.ghafori@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

موردی برای نمایش یافت نشد.

سوابق اجرایی

عنوان پستسازمانازتا
عضو کمیته خدمات علمی و پژوهشی شورای اقتصاد وسرمایه گذری دانش بنیاندانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی1393ادامه دارد
رئیس مرکز تحقیقاتی مهندسی پیشرفتهدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی1391ادامه دارد
مدیر مرکز رشددانشگاه ازاد اسلامی واحد شهر مجلسی1388ادامه دارد

زمینه های تخصص و پژوهش

موردی برای نمایش یافت نشد.

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

منابع درسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

برنامه هفتگی

روزعنوانساعتتوضیحات
چهار شنبههیدرولیک ونیوماتیک8/30-11/45کلاس 115
چهار شنبهازمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک16-12کارگاه چمران

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

ردیفتهیه کننده (ها)عنوان مقالهعنوان مجلهشماره مجله و صفحات چاپ مقاله
2H. Ghafori, A. Hemmat, A. M. Borghaee and S. MinaeiDesign and Development of a Dense-Phase Suction Pneumatic System for Conveying Granular Materials in AgricultureJournal of Agricultural Machinery Science, 7(3), 283-288
1H. Ghafori, A. Hemmat, A. M. Borghaee and S. MinaeiPhysical properties and conveying characteristics of corn and barley seeds using a suction-type pneumatic conveying system.African Journal of Agricultural Research, 6(27), 5972-5977

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

ردیفتهیه کننده (ها)عنوان مقالهعنوان کنفرانسنام کشور میزبان و سال برگزاری کنفرانس
2H. Ghafori, A. Hemmat, A. M. Borghaee and S. MinaeiPressure drop and power consumption in a dense-phase suction pneumatic conveying system for cornCIOSTAVienna, Austria, 29 June -1 July 2011

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

ردیفپروهشگر (ها)عنوان پژوهشتاریخ تصویب طرحتاریخ خاتمه
1حمید رضا ابراحیمی، سجاد دمیری، حسن غفوری ورزنه، حسن یوسفیان ورزنهتولید ومشخصه یابی نانو ساختارهای متخلخل اکسید سرب وارزیابی خواص الکتروشیمیایی ان برای استفاده در باتریهای سرب- اسیدی13891390

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.