فرم طرح درسِ:   تهویه مطبوع

نام و نام خانوادگي مدرس: افشین عابدی

پست الکترونیک مدرساین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید :

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس  :

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

گروه آموزشی: مکانیک

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : دکتر شهروز شمس

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    .......3.........  واحد    ،         عملي    ................ واحد

سال تحصيلي : 98-99                       نيمسال اول                     نيمسال دوم                           ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس:  چهارشنبه 14:30 تا 16:45

·         اهداف كلي درس: آشنایی با تجهیزات سرمایشی و گرمایشی متداول، محاسبات بارهای سرمایشی و گرمایشی ساختمانها، انتخاب تجهیزات مناسب سرمایشی و گرمایشی، محاسبات سایز کانالها، محاسبات سایز لوله های سرمایشی و گرمایشی

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:

میان ترم:

تکالیف و سمینار:

فعالیت کلاسی:

پروژه:

حضور مستمر:

---

4 نمره

2 نمره

14 نمره

منابع : - کتاب محاسبات تاسیسات ساختمان  تالیف: سید مجتبی طباطبایی

-          کتاب مهندسی تهویه مطبوع        تالیف: دکتر مقیمان

-          جزوه ها و فایلهای PDF که طی دوره به دانشجویان داده می شود

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

آشنایی با آحاد انرژی و توان در سیستمهای متریک و انگلیسی، واحدهای متداول ظرفیت سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، حرارت محسوس و نهان

2

آشنایی با تجهیزات سرمایشی: سیستمهای تبخیری، سیستمهای انبساط مستقیم، سیستمهای چیلد واتر

3

 آشنایی با تجهیزات گرمایشی: رادیاتور، کنوکتور، فن کویل، یونیت هیتر، پمپ حرارتی، گرمایش تشعشعی

4

آشنایی با نرم افزار Carrier - ورود اطلاعات آب و هوا – ورود اطلاعات فضاها

5

آشنایی با نرم افزار Carrier – ادامه ی ورود اطلاعات فضاها – ورود اطلاعات سیستمها برای سیستمهای ترمینالی مانند: رادیاتور و کولر آبی، فن کویل و اسپلیت

6

آشنایی با نرم افزار Carrier – گزارش گیری از نرم افزار، تفسیر خروجیها و محاسبات، اعتبار سنجی دقت محاسبات

7

آشنایی با نرم افزار PersianHVAC

8

انتخاب تجهیزات ترمینالی مانند: رادیاتور، اسپلیت و فن کویل از کاتالوگ

9

محاسبه ی دبی آب گرمایشی و سرمایشی، محاسبه ی سایز لوله ها

10

محاسبه ی دبی هوای سرمایشی و گرمایشی- محاسبه ی سایز کانال

11

محاسبه ی تجهیزات موتورخانه های گرمایشی، انتخاب بویلر، انتخاب مشعل، محاسبه ی مقدار سوخت مصرفی، محاسبه ی منبع انبساط، محاسبه و انتخاب پمپ سیرکولاتور

12

ارائه سمینار توسط دانشجویان

13

 

14

 

15

 

16

 

توضیحات :

 

             

 

 

فرم طرح درسِ  ترمودینامیک 1

نام و نام خانوادگي مدرس: افشین عابدی

پست الکترونیک مدرساین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید :

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس  :

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک - کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

گروه آموزشی: مکانیک

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : دکتر شهروز شمس

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    .......3.........  واحد    ،         عملي    ................ واحد

سال تحصيلي : 98-99                      نيمسال اول                      نيمسال دوم                           ترم تابستاني

روز و ساعت تشکیل کلاس:  سه شنبه (هفته زوج) 10:15 تا 11:45 و سه شنبه 12:45 تا 14:15

·         اهداف كلي درس: آشنایی با قانون اول ترمودینامیک و مفاهیم تعادل کار و حرارت، آشنایی با تاٌسیسات ساده نیروگاه های بخار، آشنایی با سیکل تبرید تراکم بخار، آشنایی با خواص مواد و خواص گاز کامل، آشنایی با منحنی های فشار-دما، حجم- دما و فشار-آنتالپی

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:

میان ترم:

تکالیف و سمینار:

فعالیت کلاسی:

پروژه:

حضور مستمر:

---

4 نمره

2 نمره

14 نمره

منابع : - کتاب مبانی ترمودینامیک کلاسیک         تاٌلیف: ون وایلن- زونتاگ

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

آشنایی با: سیستم ترمودینامیکی و حجم کنترل- فرآیندها و سیکلها- آحاد جرم، طول، زمان و نیرو- حجم مخصوص- فشار- تساوی درجه حرارت- قانون صفرم ترمودینامیک- مقیاسهای درجه حرارت

2

تعریف ماده ی خالص- تعادل فازهای بخار، مایع و گاز- معادله ی حالت برای فاز بخار یک ماده ی تراکم پذیر ساده

3

 جداول خواص ترمودینامیکی- حل مثال

4

تعریف کار- آحاد کار- کار انجام شده روی مرز متحرک سیستم تراکم پذیر ساده

5

تعریف حرارت- آحاد حرارت- مقایسه کار و حرارت- حل مثال

6

شرح قانون اول ترمودینامیک برای: یک سیستم بسته و تغییر حالت یک سیستم- شرح انرژی داخلی- حل مثال

7

تعریف آنتالپی- حرارت مخصوص حجم ثابت و فشار ثابت- قانون بقای جرم برای حجم کنترل

8

قانون اول ترمودینامیک برای حجم کنترل- فرایند جریان پایدار

9

حل مثال از قانون اول ترمودینامیک برای حجم کنترل- شرح فرآیند اختناق و فرآیند جریان یکنواخت

10

قانون دوم ترمودینامیک- موتورهای حرارتی و یخچالها- فرآیند بازگشت پذیر- سیکل کارنو

11

حل مثال و رفع اشکال- ارائه سمینار توسط دانشجویان

12

حل مثال و رفع اشکال- ارائه سمینار توسط دانشجویان

13

 

14

 

15

 

16

 

توضیحات :