طرح درسِ  انجماد فلزات و آزمایشگاه

نام و نام خانوادگي مدرس: سعید نصوحیان

پست الکترونیک مدرس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان:کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات

گروه آموزشی: فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : بهروز شمس

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    .........1.......  واحد    ،        عملي    ......1.......... واحد

سال تحصيلي :  .........98-99......                   .نيمسال اول                          

روز و ساعت تشکیل کلاس: سه شنبه ها، 30/8

·         اهداف كلي درس: آشنایی با انجماد فلزات و تاثیر آن بر ریخته گری و ساختار محصولات ریختگی

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:

میان ترم:

تکالیف:

فعالیت کلاسی:

پروژه:

حضور مستمر:

5 نمره

     

منابع : کتاب انجماد و ریخته گری + هر مطلب معتبر منطبق بر سر فصل ها

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

شناسایی فاز مذاب فلزات

2

دگرگونی ذوب به جامد

3

جوانه زنی همگن

4

جوانه زنی غیرهمگن

5

انجماد جهت دار

6

رشد فصل مشترک

7

انجماد فلزات و آلیاژهای تک فاز

8

تاثیر توزیع مجدد عنصر حل شونده در آلیاژها

9

تعریف تحت انجماد و انواع آن

10

تحت انجمادحرارتی

11

تحت انجماد ترکیبی

12

ساختار محصولات ریختگی

13

عوامل موثر بر ریزساختار ریختگی ها

14

عوامل موثر بر درشت ساختار ریختگی ها

15

جدایش میکروسکوپی

16

جدایش ماکروسکوپی

توضیحات :

 

             

 

 طرح درسِ  انجماد فلزات و آزمایشگاه

نام و نام خانوادگي مدرس: سعید نصوحیان

پست الکترونیک مدرس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان:کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری متالورژی-ذوب فلزات

گروه آموزشی: فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : بهروز شمس

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري    .........1.......  واحد    ،        عملي    ......1.......... واحد

سال تحصيلي :  .........98-99......                   .نيمسال اول                          

روز و ساعت تشکیل کلاس: سه شنبه ها، 30/8

·         اهداف كلي درس: آشنایی با خوردگی فلزات و راهکارهای مقابله با آن

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:

میان ترم:

تکالیف:

فعالیت کلاسی:

پروژه:

حضور مستمر:

5 نمره

     

منابع : کتاب مهندسی خوردگی + هر مطلب معتبر منطبق با مباحث سر فصل

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

تعریف و طبقه بندی خوردگی

2

اصول خوردگی

3

جنبه های الکتروشیمیایی خوردگی

4

انواع خوردگی

5

اثرات محیط در خوردگی

6

آزمایشات خوردگی

7

مواد مهندسی و خوردگی

8

خوردگی فولادها

9

خوردگی چدن ها

10

روش های جلوگیری از خوردگی

11

اسیدهای معدنی و خوردگی

12

محیط های غیر اسیدی و خوردگی

13

اصول تئوری های مدرن در خوردگی

14

پیش بینی رفتار خوردگی به کمک تئوری ها

15

واکنش های فلز-گاز در درجه حرارت های بالا

16

اثر عناصر آلیاژی در واکنش های فلز-گاز در درجه حرارت های بالا

توضیحات :