حمید ناظمی

حمید ناظمی

استادیار
گروه مواد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیک :h.nazemi@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهکشورسال اخذ مدرک
کارشناسیمهندسی مواد - شکل دادن فلزاتشیرازایران1378
کارشناسی ارشدمهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از موادشهید باهنر کرمانایران1382
دکتریمهندسی مواد- مواد پیشرفتهشهید باهنر کرمانایران1394

سوابق اجرایی

عنوان پستسازمانازتا
دبیر اجرایی چهارمین همایش ملی عملیات حرارتیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی1387/12/211387/12/22
مدیر گروه مهندسی مواددانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی1383/03/011384/05/31
دبیر اجرایی چهارمین همایش ملی عملیات حرارتیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی1387/12/211387/12/22
دبیر اجرایی اولین همایش بین المللی عملیات حرارتیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی1389/02/211389/02/24
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهر مجلسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی1389/05/071394/05/31
مدیر پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی1395/10/26ادامه دارد---

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیفعنوان
1آبکاری الکتریکی، مهندسی سطح، خوردگی، فولادهای فنر

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

منابع درسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.