حمیدرضا نظری

حمیدرضا نظری

مربی
گروه برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیک :h.nazari@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

موردی برای نمایش یافت نشد.

سوابق اجرایی

عنوان پستسازمانازتا
 عضو شورای مرکزیمرکز فرهنگی عترت13711373
 موسس و مسئول هیات دانشجوییدانشگاه صنعتی امیرکبیر13751378
 مسئول مرکز و عضو هیات مدیرهمرکز فرهنگی عترت13781381
 مسئول موسسهموسسه رهپویان امام حسین13801382
 عضو هیات مدیرهموسسه خیریه فرهنگی حدیث راه عشق1380کنون
 مسئول واحد برادرانموسسه خیریه فرهنگی حدیث راه عشق13791383
 مدیرعاملشرکت فناوری اطلاعات شایان مهر-شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان13821385
 عضو گروه مشاوران جوان استاندار اصفهاناستانداری13851387
 عضو هیات مدیرهکانون نخبگان استان اصفهان1386کنون
 عضو کارگروه تحول اداری ، بهره وری و فناوری اطلاعات استاناستانداری13861387

زمینه های تخصص و پژوهش

موردی برای نمایش یافت نشد.

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

منابع درسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.