سید علی هاشمی طالخونچه

سید علی هاشمی طالخونچه

استاد یار
گروه برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیک:a.hashemi@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهکشورسال اخذ مدرک
کارشناسی ارشدمهندسی برق-مخابراتصنعتی شریفایران1373
دکترای تخصصی (PhD)مهندسی برق-مخابراتآزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهرانایران1386

سوابق اجرایی

عنوان پستسازمانازتا
مدیر گروه برقدانشگاه آزاد اسلامی-شهرمجلسی13741376
معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامی-شهرمجلسی13761380
مدیر گروه برق-مخابراتدانشگاه آزاد اسلامی-شهرمجلسی13871392

زمینه های تخصص و پژوهش

موردی برای نمایش یافت نشد.

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

منابع درسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

ردیفتهیه کننده (ها)عنوان مقالهعنوان مجلهشماره مجله و صفحات چاپ مقالهسال ارائه
1A. Banai, A. HashemiA hybrid multimode contour integral method for analysis of the H-plane waveguide discontinuitiesProgress In Electromagnetics ResearchPIER 81,, pp. 167-182,-
2علی هاشمی و علی بناییتحلیل فیلترهای موجبری شامل رزوناتورهای دی‌الکتریک با استفاده از انتگرال کانتور مالتی‌مدفصلنامه علمی- تخصصی برق مجلسیشماره اول، صفحات 5-1-
3علی هاشمی و علی بناییشناسایی خواص تشدیدگرهای دی‌الکتریک با استفاده از روش انتگرال کانتور چندمدیمجله پژوهش در فناوری برقشماره 5، صفحات 76-71-
4Ali Hashemi, A. H. Sarhaddi, and H. EmamiA review on chipless RFID tag designMajlesi Journal of Electrical Engineering (MJEE)vol. 7, no. 2, pp. 1-8-

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

ردیفتهیه کننده (ها)عنوان مقالهعنوان کنفرانسنام کشور میزبان و سال برگزاری کنفرانسسال ارائه
1[5] A. Hashemi and A. BanaiAnalysis of H-plane waveguide discontinuities using hybrid multimode contour integral and mode matching techniques2007 SBMO/IEEE MTT-S (IMOC2007)Brazil, 2007-

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.