احسان اسفندیاری

احسان اسفندیاری

استاد یار
گروه برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیک:e.esfandiari@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهکشورسال اخذ مدرک
دکتریالکترونیک قدرتUPMمالزی2011

سوابق اجرایی

عنوان پستسازمانازتا
عضو شورای پژوهشیواحد13901394
مسئول انجمن علمی گروه برق و کامپیوترواحد13921393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیفعنوان
1الکترونیک قدرت، شامل: بازدهی در سامانه های الکترونیک قدرت، مبدلهای چند سطحی، مبدلهای متصل به شبکه، شبکه های هوشمند، سامانه های انرژی تجدید پذیر شامل مهندسی توربین های بادی و سامانه های فتوولتاییک

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

منابع درسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

ردیفتهیه کننده (ها)عنوان مقالهعنوان مجلهشماره مجله و صفحات چاپ مقاله
4Ehsan Esfandiari, F. Mesrinejad, N. MariunMulti-Winding Transformer-Based Diode Clamping Multilevel Inverter, Experimental ResultsJournal of Circuits, Systems, and Computersvol. 22, 2013, IF=0.28
5D. Almasi, E. Esfandiari, and F. MesrinejadDesign of Appropriate Controller to Remove the Impacts of the Data Transmission Network and Achieving Proper Performance of the SystemInternational Journal of Engineering Research&Technology, vol. 3, 2014
6B. Bahraminejad, M. R. Iranpour, and E. EsfandiariPitch Control of Wind Turbines Using IT2FL Controller Versus T1FL ControllerInternational Journal of Renewable Energy Research (IJRER)vol. 4, p. 1077, 2014
7F. Nazen, E. Esfandiari, and F. MesrinejadImproving Transmitter Power in MIMO Networks Frequency VariationInternational Journal of Engineering Research&Technologyvol. 3, 2014
1Ehsan Esfandiari and N. MariunExperimental Results of 47-level Switch-Ladder Multilevel InverterIndustrial Electronics, IEEE Transactions onvol. 60, Issue. 11 IF=5.16

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

عنوان کتابتاریخ نشرنوع اثرانتشاراتتعداد صفحاتهمکارانتصویر جلد کتاب
سامانه های فتولتاییک، دستورکار طراحی و نصب1389ترجمه و تالیفدانشگاه علامه مجلسی180--

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.