محمدرضا ارشادی

محمدرضا ارشادی

مربی
گروه برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیک :ershadi@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهکشورسال اخذ مدرک
کارشناسی ارشدمهندسی برق الکترونیکدانشگاه صنعتی اصفهانایران1375

سوابق اجرایی

عنوان پستسازمانازتا
مدیر گروه کامپیوتردانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی13771379
معاون دانشجوئیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی13791386
رئیس دانشکده فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی13911394

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیفعنوان
1فیزیک نیمه هادی
2ادوات نیمه هادی
3شبیه سازی ادوات نیمه هادی
4پردازش تصویر

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

منابع درسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.