رضا انتشاری

رضا انتشاری

مربی
گروه برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیکی :renteshari@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهکشورسال اخذ مدرک
کارشناسیمهندسی الکترونیکسیستان و بلوچستانایران1373
کارشناسی ارشدمهندسی پزشکی - بیوالکتریکصنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)ایران1377

سوابق اجرایی

موردی برای نمایش یافت نشد.

زمینه های تخصص و پژوهش

موردی برای نمایش یافت نشد.

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

ردیفعنوان درسمقطع تحصیلی
2مدارهای منطقیکارشناسی
1کنترل کننده های صنعتیکارشناسی
3مدارهای الکتریکی 1کارشناسی
4الکترونیک 1کارشناسی
5تحلیل مدارهای الکترونیککارشناسی
6تحلیل مدارهای الکتریکیکارشناسی

منابع درسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.