حسین امامی

حسین امامی

دانشیار
گروه برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیک :h.emami@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهکشورسال اخذ مدرک
کارشناسی ارشدمهندسی برق - مخابرات میدانصنعتی امیرکبیرایران1382
دکتریمخابرات - سیستمهای نوریRMITاسترالیا1388

سوابق اجرایی

عنوان پستسازمانازتا
مدیر گروه مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی1393کنون
دبیر فصل مخابراتIEEE شاخه ایران13911393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیفعنوان
1مایکروویو فوتونیک

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

ردیفعنوان درسمقطع تحصیلی
1اصول سیستمهای رادارکارشناسی ارشد
2تئوری پیشرفته مخابراتکارشناسی ارشد
3تئوری پیشرفته مخابراتکارشناسی ارشد

منابع درسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

ردیفتهیه کننده (ها)عنوان مقالهعنوان مجلهشماره مجله و صفحات چاپ مقاله
1H. Emami, M. Ashourian, and M. Ebnali-HeidariDynamically Reconfigurable All Optical Frequency Measurement SystemJ. Lightwave Technol.vol. 32, no. 24, pp. 4194-4200
2H. Emami, and M. AshourianImproved Dynamic Range Microwave Photonic Instantaneous Frequency Measurement Based on Four-Wave MixingIEEE Trans. Microw. Theroy Tech.vol. 62, no. 10, pp. 2462-2470, Oct. 2014

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.