فرم طرح درسِ  ...ابزار دقیق پیشرفته...............

نام و نام خانوادگي مدرس:محسن عشوریان

پست الکترونیک مدرس :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی ابزار دقیق

گروه آموزشی:  برق

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : دکتر نوابی فر

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري  3  ................  واحد    ،        عملي    ................ واحد

سال تحصيلي :  ...............98-99-1

روز و ساعت تشکیل کلاس:  پنجشنبه

·         اهداف كلي درس: آشنایی با شبکه های کامپیوتری در کنترل

 

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:

میان ترم:

تکالیف:

فعالیت کلاسی:

پروژه:

حضور مستمر:

70%

20

10

 

منابع :كتاب شبكه هاي کامپیوتری تننباوم ترجمه دکتر پدرام

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

کاربردهای شبکه های کامپیوتری

2

مدلهای مرجع

3

استانداردهای شبکه

4

لایه فیزیکی

5

لایه پیوند داده

6

کشف و تصحیح خطا

7

پروتکل های دسترسی چندگانه

8

شبکه های محلی بی سیم

9

بلوتوث (Bluetooth)

10

لایه شبکه

11

الگوریتم های مسیریابی

12

کیفیت خدمات (Quality of Service)

13

خدمات انتقال (The Transport Service)

14

پروتکل های لایه انتقال در اینترنت (UDP)

15

پروتکل های لایه انتقال در اینترنت (TCP)

16

سیستم نام ناحیهDNS

توضیحات :

 

             

 

 

فرم طرح درسِ  کاربرد ابزار دقیق در کنترل

نام و نام خانوادگي مدرس:محسن عشوریان

پست الکترونیک مدرس :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی ابزار دقیق

گروه آموزشی:  برق

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : دکتر نوابی فر

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري  3

سال تحصيلي :  ...............98-99-1

روز و ساعت تشکیل کلاس:  پنجشنبه ساعت دوم

·         اهداف كلي درس:

آشنایی دانشجو با اصول کنترل خطی

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:

میان ترم:

تکالیف:

فعالیت کلاسی:

پروژه:

حضور مستمر:

70%

20

10

 

منابع :كتاب  سیستمهای کنترل خطی  - دکتر خاکی صدیق انتشارات پیام نور

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

آشنایی با ایده کنترل و کنترل اتوماتیک

2

نمایش سیستمهای کنترل خطی

3

مفهوم تابع تبدیل

4

آشنایی با مفهوم متغیرهای و فضای اولیه

5

مفهوم عملکرد گذرا و ماندگار

6

نقش قطب و صفر در سیستمهای خطی

7

اثرات فیدبک ؛ مفهوم حلقه باز و حلقه بسته

8

آشنایی با مفهوم پایداری

9

شرایط دامنه و فاز پاسخ سیستم

10

تحلیل پاسخ فرکانسی

11

دیاگرام بد

12

مفهوم می نیمم فاز

13

آشنایی با نرم افزار متلب و کاربردهای کنترلی 1

14

آشنایی با نرم افزار متلب و کاربردهای کنترلی 2

15

مفهوم جبرانسازی

16

نمایش نمونه شبیه سازی در محیط متلب

توضیحات :

 

             

 

 

 

فرم طرح درسِ  فرایندهای تصادفی

نام و نام خانوادگي مدرس:محسن عشوریان

پست الکترونیک مدرس :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن داخلی:

پیشنیاز درس:

رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان: کارشناسی ارشد و دکترا

گروه آموزشی:  برق و کامپیوتر

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : دکتر نوابی فر

نوع و میزان واحد به تفکیک:          نظري  3

سال تحصيلي :  ...............98-99-1

روز و ساعت تشکیل کلاس:  پنجشنبه ساعت سوم

·         اهداف كلي درس:

آشنایی دانشجو با احتمال؛ فرایندهای تصادفی

شیوه ارزیابی (میزان نمره اختصاص یافته به هر یک از موارد زیر در صورت وجود، مشخص گردد؛ آیتم های پیشنهادی دیگری نیز می توانند اضافه شوند. ضمنا حداقل 70 درصد نمره کل باید به پایانترم اختصاص داده شود.)

پایان ترم:

میان ترم:

تکالیف:

فعالیت کلاسی:

پروژه:

حضور مستمر:

70%

20

10

 

منابع :كتاب فرایندهای تصادفی– پاپولیس

 

زمانبندی رئوس مطالب (اهداف مرحله اي): این اهداف بر اساس سرفصل آموزشي مصوب درس تنظيم مي گردد. تعداد ردیف های این جدول بسته به میزان واحد درسی که تدریس آن را به عهده دارید می تواند کم یا زیاد گردد.

جلسات درس

اهداف كلي هر جلسه

1

مروری برمفاهیم احتمال

2

نمونه برداری

3

متغیر تصادفی

4

توابع چگالی احتمال معروف

5

خواص متغیرهای تصادفی و تبدیل برروی انها

6

فرایند تصادفی ؛ مفاهیم اصلی

7

فرایندهای تصادفی معروف

8

نویز سفید گوسی

9

تابع خود همبستگی

10

ضریب همبستگی

11

محاسبه ضرایب همبستگی برای فرایندهای تناوبی

12

مفهوم ایستا  بودن

13

مفهوم ارگادیک بودن

14

مفهوم ایستای متوسط

15

قضیه حد مرکزی

16

شبیه سازی فرایندهای تصادفی در محیط متلب

توضیحات :