محسن عشوریان

محسن عشوریان

دانشیار
گروه برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیکی :ashourian@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

دکترامخابراتدانشگاه تكنولوژي (صنعتی) مالزىمالزى1380
كارشناسي ارشدمخابراتدانشگاه صنعتی شریفایران1373
كارشناسيالكترونيكدانشگاه صنعتی اصفهانایران1369
دیپلمریاضی فیزیکدبیرستان شهدای ادبایران1369

سوابق اجرایی

موردی برای نمایش یافت نشد.

زمینه های تخصص و پژوهش

موردی برای نمایش یافت نشد.

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

منابع درسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

عنوانتاریخ کسبموسسه اهدا کنندههمکاران
رتبه 34 کنکور سراسری1365سازمان سنجش-
12002بانک توسعه اسلامی-

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.