علیرضا نوروزی

علیرضا نوروزی

استاد یار
گروه کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیکی : a.norozi@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهکشورسال اخذ مدرک
دکتراعلوم کامپیوتردانشگاه صنعتی مالزی UTMمالزی۱۳۹۳
کارشناسی ارشدمهندسی نرم افزاردانشگاه آزاد واحد نجف آبادایران۱۳۸۵
کارشناسیعلوم کامپیوتردانشگاه یزدایران۱۳۸۱

سوابق اجرایی

عنوان پستسازمانازتا
مدیر گروه کامپیوترواحد شهر مجلسی۸۶/۷/۱۸۸/۱۲/۲۹

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیفعنوان
1داده کاوی
2پردازش تصاویر پزشکی
۳یادگیری ماشین

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

منابع درسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.