اعضای هیأت علمی دانشگاه - گروه کامپیوتر

 • مربی
  گروه کامپیوتر
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک :h.fardad@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • مربی
  گروه کامپیوتر
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک: 
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • مربی
  گروه کامپیوتر
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکتورنیکی :safoura.janosepah@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • استاد یار
  گروه کامپیوتر
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیکی : a.norozi@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
 • مربی
  گروه کامپیوتر
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
  پست الکترونیک : m.ghaziasgar@iaumajlesi.ac.ir
  ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
  تلفن: - - دورنگار: 03152472294
داود منصوری

داود منصوری

مربی
گروه کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیک: 
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهکشورسال اخذ مدرک
کارشناسیمهندسی نرم افزار کامپیوترآزاد اسلامی واحد نجف آبادایران1378
کارشناسی ارشدمهندسی نرم افزار کامپیوترعلوم و تحقیقاتایران1394

سوابق اجرایی

عنوان پستسازمانازتا
کارشناس مسئول فناوری اطلاعاتدانشگاه آزاد اسلامی13831389
مدیر فناوری اطلاعاتدانشگاه آزاد اسلامی13891394

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیفعنوان
1امنیت شبکه های کامپیوتری
2قابلیت اطمینان در نرم افزار
3بهره وری سازمانی به کمک فناوری اطلاعات

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

ردیفعنوان درسمقطع تحصیلی
1مبانی برنامه نویسیکارشناسی
2برنامه نویسی پیشرفتهکارشناسی
3ساختمان داده هاکارشناسی
4پایگاه داده هاکارشناسی
5شبکه های کامپیوتریکارشناسی

منابع درسی

ردیفعنوان درسمنبع درسی
1مبانی برنامه نویسی++c جعفرنژاد قومی
2برنامه نویسی پیشرفتهبرنامه نویسی به زبان #c
3ساختمان دادهساختمان داده ها در c

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.