مهرداد تقی زاده

مهرداد تقی زاده

مربی
گروه علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیک :m.taghizadeh@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: 03152472290 دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهکشورسال اخذ مدرک
کارشناسی ارشدریاضی کاربردیعلوم تحقیقات تهرانایران1382

سوابق اجرایی

موردی برای نمایش یافت نشد.

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیفعنوان
1تحلیل پوششی داده ها

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

ردیفعنوان درسمقطع تحصیلی
1ریاضی مهندسی- تحقیق در عملیات - جبر خطی-معادلات دیفرانسیل -ریاضی 1و2کارشناسی

منابع درسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

ردیفتهیه کننده (ها)عنوان مقالهعنوان مجلهشماره مجله و صفحات چاپ مقاله
1مهرداد تقی زاده- مجید آرزومند-حمید گازرنانولوله ها ونانو چنبده هاOPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS – RAPID COMMUNICATIONSVol. 6, No. 11-12, Nov. – Dec. 2012, p. 1046 - 1048

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.