کیومرث غوثی

کیومرث غوثی

استاد یار
گروه علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیک : k.ghosi@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهکشورسال اخذ مدرک
دکتریشیمی تجزیهلوییزیاناامریکا1990

سوابق اجرایی

موردی برای نمایش یافت نشد.

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیفعنوان
4شیمی دستگاهی

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

ردیفعنوان درسمقطع تحصیلی
2فیزیک الکتریسیته و مغناطیسکارشناسی
1مبانی مهندسی برقکارشناسی
3ازمایشگاه تجزیه فلزاتکارشناسی
4کاربرد برق و الکترونیک در صناییع شیمیاییکارشناسی
5کاراموزیکاردانی
6پروژهکارشناسی
7شیمی فیزیککارشناسی
8شیمی تجزیه دستگاهیکارشناسی

منابع درسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.