رسول قنبری

رسول قنبری

مربی
گروه علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیک :rasool_gh@yahoo.com --- r.ghanbari@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن:03152472290  - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهکشورسال اخذ مدرک
کارشناسیفیزیکصنعتی اصفهانایران1374
کارشناسی ارشدفیزیک حالت جامدصنعتی اصفهانایران1376

سوابق اجرایی

موردی برای نمایش یافت نشد.

زمینه های تخصص و پژوهش

موردی برای نمایش یافت نشد.

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

ردیفعنوان درسمقطع تحصیلی
1کلیه دروس فیزیککاردانی وکارشناسی

منابع درسی

ردیفعنوان درسمنبع درسی
1فیزیک 1فیزیک هالیدی

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

ردیفتهیه کننده (ها)عنوان مقالهعنوان مجلهشماره مجله و صفحات چاپ مقاله
1رسول قنبری و فرهاد شهبازیMonte carlo simulation....Physical Rev135688

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.