حمیدرضا ابراهیمی

حمیدرضا ابراهیمی

دانشیار
گروه علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیک : h.ebrahimi@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهکشورسال اخذ مدرک
کارشناسیشیمییزدایران1377
کارشناسی ارشدشیمی معدنیصنعتی اصفهانایران1380
دکتریشیمی معدنیآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانایران1389

سوابق اجرایی

عنوان پستسازمانازتا
مدیر گروه شیمیدانشگاه آزاد شهر مجلسی13821390

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیفعنوان
1-طراحی و ساخت نانو حساسه و نانو حسگر

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

منابع درسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.