سایت کامپیوتر داری 95 سیستم کامپیوتر در 3 سایت (کلاس) درسی ودو کافی نت دانشجویی می باشد که خدمات ذیل رابه دانشجویان واساتید وکارکنان ارائه می دهد

  1. استفاده رایگان از سیستم های کافی نت  برای کلیه دانشجویان                                
  2.  شارژاینترنت رایگان برای کلیه دانشجویان
  3. -ارائه خدمات کامپیوتری( اینترنت، رایتCD  و...) در کافی نت درزمان اداری

  4. شارژ اینترنت دانشجویان وشارژ اینترنت کارکنان واساتید
  5. -تهیه ونصب کلیه نرم افزارهای مورد نیازدر کلیه سایتها وکلاسهای آموزشی
  6. نصب ویندوز ونرم افزارهای مورد نیاز کارکنان واساتید
  7. تهیه کلیه نرم افزار های مورد نیاز دانشجویان درکلیه رشته ها وتحویل رایگان به  دانشجویان
  8. پشتیبانی وب سایت دانشگاه
  9. خدمات وایرلس

 lavi3

نام ونام خانوادگی : علیرضا لاوی

سمت:مسئول سایت وکارشناس نرم افزار

تلفن داخلی :2123