این کارگاه با فضای مستقل آموزشی 1350مترمربع وفضای مشترک اداری 900 مترمربع به دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی سرویس دهی می نماید. دانشجویان کاردانی ناپیوسته ماشین آلات، کاردانی پیوسته مکانیک خودرو، کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو، کارشناسی ناپیوسته تاسیسات ومهندسی مکانیک پیوسته از این فضای آموزشی بهره می برند ضمناً دانشجویان کارشناسی ارشد نیز جهت انجام پروژه های پایانی وتحقیقاتی ازتجهیزات این قسمت استفاده می نمایند.

کارگاه به قسمتهای ذیل تفکیک شده است:

1- کارگاه مولد قدرت

2- کارگاه انتقال قدرت معمولی و اتوماتیک

3- کارگاه شاسی و بدنه

4- کارگاه برق و الکترونیک خودرو

5- کارگاه سوخت رسانی

6- کارگاه نقص یابی خودرو

7- کارگاه تکنولوژی پیشرفته در خودرو

8- کارگاه تراشکاری قطعات خودرو

9- کارگاه ماشینهای عمرانی

آزمایشگاههای موجود در این مجموعه نیز عبارتند از:

  1. آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک
  2. آزمایشگاه ترمودینامیک 
  3. آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

 

khodarahmi   نام ونام خانوادگی: سید علی خدارحمی

 سمت :  کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی

 تلفن داخلی:228