این کارگاه با فضای مستقل آموزشی 1350مترمربع وفضای مشترک اداری 900 مترمربع واقع در مجتمع کارگاهی چمران یک به دانشجویان کاردانی پیوسته متالورژی ، کارشناسی ناپیوسته متالورژی ذوب فلزات ، مهندسی متالورژی صنعتی و مهندسی سرامیک ،مهندسی مکانیک و کارشناسی ناپیوسته مکانیک ساخت و تولید سرویس دهی می نماید.

از عمده تجهیزات این کارگاه می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

کوره القایی ، کوره دوار، کوره های زمینی ، دستگاه مخلوط کن ماسه ، اره لنگ ، دستگاه پرس 200 تنی ، دستگاه پرس 60 تنی ، دستگاه آسیاب جارمیل ، چرخهای سفالگری ، اره نواری ، دستگاه گندگی ، دستگاه پنج کاره ، دستگاه های خراطی ، دستگاه تست فشار کشش و خمش ، دستگاه تست ضربه ، دستگاه تست خستگی ، دستگاه میکرو هاردنس ، میکروسکوپ های نوری ، میکروسکوپ نوری مجهز به پردازش تصویر ،کوره های عملیات حرارتی و...

فضای کارگاهی به قسمتهای ذیل تفکیک شده است:

1-    کارکاه ریخته گری

2-    کارگاه قالبهای دائم

3-    کارگاه ساخت ماهیچه

4-    کارگاه مدلسازی

5-    کارگاه سرامیک

6-    آزمایشگاه متالوگرافی

7-    آزمایشگاه خواص مکانیکی

8-    آزمایشگاه عملیات حرارتی

9-    آزمایشگاه مصالح قالبگیری

10-   آزمایشگاه کریستالوگرافی

11- کارگاه تعمیرو نگهداری کوره های ذوب

 

 

 

 

 

 

gh.bahrami

 

نام و نام خانوادگی : غلامعلی بهرامی

سمت : تکنسین کارگاه

تلفن : 253