کارگاه جوشکاری، ورقکاری، فلزکاری و تاسیسات    

این کارگاه با فضای مستقل آموزشی 1350مترمربع وفضای مشترک اداری 900 مترمربع واقع در مجتمع کارگاهی چمران یک به دانشجویان رشته صنایع فلز، جوشکاری و تاسیسات سرویس دهی می نماید. از عمده تجهیزات این کارگاه می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

دستگاه جوش پلاسما، دستگاه جوش زیر پودری، دستگاه جوش آرگون و CO2، دستگاه جوش پلاستیک، دستگاه جوش زائده ای، دستگاه خم ، دستگاه رول ورق، دستگاه پرس برک پنوماتیک، گیوتین، کلینچ و .........

فضای کارگاهی به قسمتهای ذیل تفکیک شده است:

 کارگاه فلزکاری

کارگاه ورقکاری

کارگاه جوشکاری گاز(اکسی استیلن)

کارگاه جوشکاری برق

کارگاه جوشکاری تخصصی(جوش MIG,TIG) و جوشکاری زیر پودری

کارگاه جوشکاری پیشرفته( جوش پلاسما، جوشکاری پلاستیک ، stud wellding )

کارگاه تبرید

کارگاه آبرسانی

کارگاه گازرسانی

کارگاه تبرید و سرد خانه

کارگاه تاسیسات فاضلاب

کارگاه تهویه مطبوع

کارگاه نقشه برداری

gh.bahrami

 نام و نام خانوادگی : غلامعلی بهرامی

سمت : تکنسین کارگاه

تلفن :   253و266