معرفی آزمایشگاه های الکترونیک

در این مجموعه آزمایشگاهی  کلیه دروس عملی رشته های کاردانی الکترونیک و برق صنعتی و کارشناسی برق با گرایش های مختلف و همچنبن کارشناسی کنترل و ابزار دقیق و رباتیک و انتقال توزیع  ارائه می گردد. همچنین دانشجویان ارشد نیز می توانند در مراحل تحقیقی خود از امکانات این آزمایشگاه ها استفاده کنند. در این مجموعه ده آزمایشگاه وجود دارد که عبارتنداز:

1- آزمایشگاه کنترل صنعتی وplc

2- آزمایشگاه الکترونیک کاربردی

3- آزمایشگاه مدار مجتمع خطی وپالس

4- آزمایشگاه مدار مخابراتی

5- آزمایشگاه دیجیتال ومیکرو کنترلر

6- آزمایشگاه مدار واندازه گیری

7- آزمایشگاه آنتن وماکروویو

8- آزمایشگاه تلویزیون

9- آزمایشگاه رباتیک ومکاترونیک

10-آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

 shayegh

 

 نام ونام خانوادگی: سید پیمان شایق

 سمت:کارشناس آزمایشگاه

  مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مکاترونیک  

 تلفن داخلی :163