تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

 

ردیف

موضوع

روز

تاریخ

مدت

ملاحظات

 

۱

انتخاب واحد اینترنتی کلیه دانشجویان

 ورودیهای ۹۶ وماقبل

 

پنج شنبه

 

   ۹۹/۶/20

   

 

ساعت ۲۲ الی ۶صبح روز   ۹۹/۶/21

 

برنامه برروی سایت ثبت نام  reg.iaumajlesi.ac.ir  قرار داده می شود

 

۲

 انتخاب واحد اینترنتی کلیه دانشجویان ورودیهای۹۷و۹۸

  شنبه

۹۹/۶/۲۲

 

ساعت ۱۵الی ۲۱

میهمانان به همراه معرفی نامه و یا کارت دانشجویی معتبر، عکس و تصویر شناسنامه به اداره پذیرش و ثبت نام مراجعه نمایند .(شنبه ها واحد تعطیل می باشد)

۳

شروع کلاسها

یکشنبه

۹۹/۶/۲۹

۱۶ هفته

مبنای محاسبه غیبت های کلاسی از تاریخ ۹۹/۶/29 میباشد .

 

۴

 

 

حذف و اضافه

 

  شنبه

 

۹۹/7/

 

 

 

حذف و اضافه فقط در همین بازه انجام شده و بعد از آن امکانپذیر نیست

 

۵

پایان کلاسها

جمعه

۹۹/۱۰/۵

پایان هفته شانزدهم

حضوردانشجویان تاآخرین روزترم تحصیلی، درکلاسهای درس الزامی است .

۶

شروع امتحانات

یکشنبه

۹۹/۱۰/۱4

-----

دریافت اینترنتی کارت اصلی ورود به جلسات از حداقل دو هفته قبل از شروع امتحانات آغاز میگردد .

۷

پایان امتحانات

پنجشنبه

۹۹/۱۰/۲۵

--

رسیدگی به اعتراضات از طریق سایت انجام میشود.

نکات مهم

۱-برنامه زمانبندی انتخاب واحد برای دانشجویانی که در این دوره موفق به انجام انتخاب واحد نشده اند مجددا اطلاع رسانی خواهد شد.

۲-انتخاب واحد دانشجویان واحد مبارکه در سامانه آموزشیار و دانشجویان واحد مجلسی در سامانه مروارید انجام می شود.

تذکرات :

   ۱- دانشجويان موظف به رعايت قوانين آموزشي ( پیشنیاز ، هم نیاز ، سقف واحد و... ) مي باشند .

   ۲- باتوجه به اینکه بعد از زمان انتخاب واحد امکان دارد در بعضی از دروس ارائه شده تغییراتی ایجاد گردد ( اضافه یا حذف دروس ) لذا جهت اطلاع از آخرین وضعیت  دروس و تثبیت نهائی آن در حذف و اضافه شرکت نمائید .

   ۳- غیبت بیش از  ۳/۱۶  درهرقسمت درس منجربه حذف درس خواهدشد.