وب سایت IEEE شاخه دانشجویی دانشگاه به آدرس http://ieee.iaumajlesi.ac.ir راه اندازی شده است.جهت مشاهده اخبار و اطلاعیه های کارگاه های آموزشی و برنامه های شاخه به این آدرس مراجعه نمایید.