قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
 
بدین وسیله به اطلاع می رساند، از این پس انجام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، چهارماه پس از ثبت پایان نامه در سامانه دانشگاه آزاد و اخذ کد پایان نامه و همچنین سپری شدن حداقل شش ماه از زمان تصویب در گروه آموزشی مربوطه امکان پذیر می باشد.
لذا دانشجویانی که تا کنون دفاع ننموده اند باید پیش از شروع فرایند دفاع از اخذ کد و گذشت هر دو زمان مذکور اطمینان حاصل نمایند.
بدیهی است مسوولیت و عواقب هر گونه تاخیر در این زمینه بر عهده خود دانشجو می باشد..