قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد واحد شهر مجلسی

لیست اساتید همکار در پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد به شرح زیر اعلام می گردد. شایان ذکر است هر دانشجو تنها می تواند از گروه اساتید مرتبط با رشته خود اقدام به انتخاب استاد راهنما نماید.

اولویت انتخاب با اساتید داخل واحد می باشد و تا زمان وجود ظرفیت آزاد در واحد با انتخاب اساتید خارج از واحد موافقت نمی شود. در ضمن تایید یا رد استاد راهنما و موضوع پایان نامه در اختیار گروه تخصصی و شورای تحصیلات تکمیلی واحد می باشد و دانشجو تنها پس از تایید استاد راهنما و موضوع پایان نامه می تواند اقدام به شروع کار بر روی پایان نامه نماید و واحد هیچگونه تعهدی نسبت به زمان و هزینه صرف شده توسط دانشجو پیش از تایید استاد راهنما و موضوع پایان نامه نخواهد داشت.

1- هیات علمی همکار گروه مهندسی برق وکامپیوتر (رشته های مرتبط: کلیه گرایشهای مهندسی برق، مکاترونیک، و انرژی های تجدیدپذیر)

محمدرضا ارشادی

حسین امامی

احسان اسفندیاری

محسن عشوریان

فرهاد مصری نژاد

امیرحسین زائری

مجید نم نبات

بهزاد بهرامی نژاد

علی ثقفی نیا

محمدرضا زارع

 

 

 

 

2- هیات علمی همکار گروه مهندسی مکانیک (رشته های مرتبط: کلیه گرایشهای مهندسی مکانیک، مکاترونیک، و انرژیهای تجدیدپذیر)

شهرزاد آذری

فرهاد عظیمی فر

اکبر حجتی

سعید دانشمند

حسن غفوری

امید قهرایی

افشین عابدی

اسماعیل عابدی

 

 

 

 3- هیات علمی همکار گروه مهندسی مواد(رشته های مرتبط: کلیه گرایشهای مهندسی مواد)

محمدرضا خانزاده

عباس سعادت

حمید ناظمی

محمد رزازی

کیومرث غوثی

 

 4- هیات علمی همکار گروه علوم پایه (رشته های مرتبط: کلیه گرایشهای فنی و مهندسی به عنوان استاد مشاور)

علی توکلی

مجید خوروش

احمد بیابانی