قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

با توجه به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی، از این پس (13 دیماه 1393) دانشجویان لازم است تا اصلاحات پایان نامه خود را قبل از ارسال مجدد به داوری به تایید استاد راهنما برسانند. جهت این امر از فرم شماره 4-ب (تایید انجام اصلاحات در پایان نامه) استفاده نمایید.

برای دریافت فرم از بخش فرمها و دستورالعملها و یا لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود