تحصیلات تکمیلی

وب سایت IEEE شاخه دانشجویی دانشگاه به آدرس http://ieee.iaumajlesi.ac.ir راه اندازی شده است.جهت مشاهده اخبار و اطلاعیه های کارگاه های آموزشی و برنامه های شاخه به این آدرس مراجعه نمایید.

 به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد میرساند، آخرین مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد در تابستان 94،پانزدهم شهریور (94/6/15) می باشد