۱-با دریافت چارت درسی خود از سایت دانشگاه (قسمت رشته های تحصیلی) تمامی واحد های اخذ شده در این ترم را از لحاظ پیش نیاز و هم نیاز کنترل نمایید. همچنین انتخاب واحد ترم های آتی نیز بر اساس چارت درسی انجام شود. در صورت عدم رعایت این نکته، مسئولیت با دانشجو می باشد.

۲- دانشجویان ورودی جدید که به صورت غیر حضوری ثبت نام کرده اند، و مدارک خود را به صورت فیزیکی هنوز تحویل واحد نداده اند، نسبت به ارسال مدارک پستی خود حداکثر تا دهم دی ماه اقدام نمایند.

۳- جهت اطلاع از تاریخ شروع امتحانات و همچنین انتخاب واحد ترم آینده، به تقویم آموزشی که در سایت دانشگاه قرار داده شده مراجعه فرمایید.

۴- پایان کلاسهای نیمسال جاری نهم بهمن ۹۹ خواهد بود. لذا لازم است دانشجویان در کلاسهای جبرانی که توسط اساتید برنامه ریزی می شود شرکت نمایند.

۵- تمامی دانشجویان لازم است وضعیت سنوات و همچنین سنوات نظام وظیفه خود را کنترل و در صورت نیاز به تمدید سنوات در اسرع وقت از طریق آموزش اقدام لازم را انجام دهند.

۶- در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم، متعاقباً اطلاع رسانی لازم از طریق سایت دانشگاه انجام خواهد شد.

۷- شماره های داخلی جهت ارتباط با آموزش

۰۳۱۵۲۴۹۲۱۶۷(خانم عزیزیان)             ۰۳۱۵۲۴۹۲۰۱۲(آقای پریوش)      

۰۳۱۵۲۴۹۲۰۱۱(آقای احمدی)               ۰۳۱۵۲۴۹۲۱۷۲(آقای عطابابایی)