قابل توجه دانشجویان گرامی واحد مجلسی

برای ورودیهای ماقبل ۹۹ تا اطلاع بعدی سامانه مروارید همچنان فعال خواهد بود. بدیهی است ورودیهای ۹۹ از همان ابتدای شروع تحصیل، باید از سامانه آموزشیار استفاده کنند.

آدرس سامانه آموزشیار به صورت زیر اعلام می گردد:       

edu.iau.ac.ir   

در صورت داشتن هرگونه ابهام و سوال از سامانه پاسخگویی به آدرس زیر استفاده شود:

empticket.iau.ir

ضمنا فایلهای آموزشی و راهنمای استفاده از سامانه در آدرس زیر موجود است که پیشنهاد می شود دانشجویان عزیز حتما بررسی نمایند:

amoozeshyar.iau.ir

توجه مهم: زمان جایگزینی سامانه آموزشیار به جای مروارید برای ورودی های ماقبل ۹۹، متعاقبا اعلام می شود

 

.

قابل توجه دانشجویان گرامی واحد مبارکه

به اطلاع می رساند که سامانه سیدا (سیستم آموزش و انتخاب واحد) غیر فعال شده و از این پس سامانه جدید آموزشی تحت عنوان "آموزشیار" جایگزین می گردد. آدرس سامانه آموزشیار به صورت زیر اعلام می شود:    

edu.iau.ac.ir    (فعلا هنوز فعال نیست ولی به زودی فعال می گردد.)

در صورت داشتن هرگونه ابهام و سوال از سامانه پاسخگویی به آدرس زیر استفاده شود:

empticket.iau.ir

ضمنا فایلهای آموزشی و راهنمای استفاده از سامانه در آدرس زیر موجود است که پیشنهاد می شود دانشجویان عزیز حتما بررسی نمایند:

amoozeshyar.iau.ir

 

 

.