قابل توجه دانشجویان گرامی

در خصوص برنامه زمان بندی و نحوه برگزاری کلاسهای ناتمام و عملی نیمسال جاری به موارد زیر توجه نمایید:

1- کلیه دروس عملی و ناتمام دانشجویان رشته تربیت بدنی و نیز دروس تربیت بدنی و ورزش (عمومی) به صورت کاملاً مجازی برگزار خواهد شد.

2- تمامی کلاسهای ناتمام و عملی سایر رشته ها نیز اساساً به صورت مجازی برگزار می گردد، مگر در موارد استثناء با نظر استاد مربوطه حداکثر 25 درصد زمان کلاس حضوری خواهد بود. بدیهی است در صورت تشکیل کلاس حضوری عملی، حداکثر ظرفیت کلاس 5 نفر خواهد بود.

3- دانشجویانی که تمایل به تشکیل کلاس مجازی برای دروس عملی ندارند، می توانند با مراجعه به رئیس دانشکده مربوطه، درخواست خود را ارائه دهند. برای این قبیل دانشجویان درس ناتمام اعلام شده و در فرصت مناسب پس از بحران کرونا امکان حضور در کلاس عملی مهیا خواهد شد. دانشجویان عزیز هنگام تصمیم­گیری در نظر داشته باشند که پایان بحران کرونا مشخص نیست.

4- کلاسهای آموزشی دروس ناتمام و عملی از طریق سامانه http://93.126.49.143:2020 ارائه  می­گردد.

5- شروع کلاسها از تاریخ  99/04/23 به مدت یک ماه می باشد.

6- دانشجویان برای اطلاع دقیق از برنامه درسی خود باید به سامانه آموزش مجازی فوق الذکر مراجعه نمایند.