دانشجویان که دروس معارف اسلامی در ترم جاری اخذ نموده اند

 

به منظور جبران عقب ماندگی دروس معارف اسلامی دانشجویان موظفند با مراجعه به سایت ec.nahad.ir ، مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، و عضویت در سامانه مذکور به میزان ۶ جلسه آموزش دیده و گواهی لازم را پس از پایان دوره درس دریافت کرده و هنگام بازگشایی دانشگاه به استاد درس تحویل نمایند.

 

جهت اطلاع بیشتر توجه شما را به نکات زیر جلب می نماید:

 

۱- جهت جبران هر جلسه حضوری (۲ ساعته) لغو شده، بایستی حداقل دو جلسه آموزش مجازی از میان دروس موجود مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان متناسب با موضوع هر گرایش از دروس معارف اسلامی توسط دانشجویان اخذ و گذرانده شود. فهرست دروس مربوطه در صفحه آموزش مجازی موجود است.

۲- به ازای جلسات مازادی که توسط دانشجویان گذرانده می شود، به صلاحدید مدرس مربوطه تا سقف دو نمره به عنوان فعالیت کلاسی در نظر گرفته خواهد شد.

۳- انجام آموزش مجازی مذکور توسط دانشجویان علاوه بر جبران جلسات لغو شده، ۴ نمره از ۲۰ نمره آزمون کتبی پایان نیمسال جاری را به خود اختصاص خواهد داد که اعمال آن توسط استاد و گروه معارف ضروری است.

                            معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه - مجلسی