دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات قرض الحسنه بانک مهر ایران وبانک قرض الحسنه رسالت ،زمان بندی ثبت نام به دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه بشرح ذیل اعلام می گردد

نیمسال اول 99-98 از تاریخ 15 مرداد ماه تا 15 مهر ماه

نیمسال دوم 99-98 از تاریخ 10 دیماه  تا 10 اسفند ماه

1-تسهیلات قرض الحسنه بانکی از طریق ثبت نام در سامانه  sajed.iau.ir   توسط دانشجو وپس از طی تشریفات اداری و قانونی به حساب شهریه دانشجویان منظور می گردد.

2- دانشجویان می توانند کلیه روند اجرایی تا دریافت تسهیلات ر ا از طریق سامانه مذکور پیگیری ومشاهده نمایند.

3- کلیه مراحل تکمیل پرونده ،افتتاح حساب وارائه تضمین مربوطه می بایست توسط دانشجوی واجد شرایط انجام پذیرد.

 

در صورت نياز به راهنمايي بيشتر به مسول صندوق رفاه دانشگاه مراجعه نماييد.