اطلاعیه ترم تابستان 98

  • واحد شهرضا مجری ترم تابستان 98 در ناحیه جنوب اصفهان می باشد و واحد مبارکه – مجلسی ترم تابستانه ارائه نمی کند.
  • دانشجویان فقط دروس کارآموزی و پروژه را می توانند در واحد مبارکه – مجلسی انتخاب نمایند.
  • دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی که با حداکثر 10 واحد فارغ التحصیل می شوند در صورت تمایل، درخواست خود جهت میهمانی در واحد شهرضا را حداکثر تا تاریخ 1398/04/08 به صورت مکتوب به مدیر آموزش واحد مبارکه - مجلسی تحویل تا در شورای آموزشی بررسی گردد.

تقویم آموزشی ترم تابستان

   انتخاب واحد         

  1398/04/08    الی   1398/04/13

   شروع کلاس ها   

  1398/04/15    الی    1398/05/24

   امتحانات   

  1398/05/26    الی    1398/05/31 

 

 شهریه دوره تابستان برای دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد تا حداکثر 6 واحد درسی یک دوم شهریه ثابت به علاوه شهریه متغیر هر واحد درسی و در صورت اخذ بیش از 6 واحد دو سوم شهریه ثابت به علاوه شهریه متغیر خواهد بود.

اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه - مجلسی