احتراما به اطلاع میرساند مراسم اعتکاف درماه مبارک رجب ازتاریخ 96/1/22 لغایت 96/1/24 مطابق با13و14و15 ماه رجب درمسجدالغفوراصفهان،مسجد جامع مبارکه وشهر مجلسی برگزار میگردد، لذا افراد متقاضی لازم است جهت ثبت نام تاتاریخ 96/1/20 به دفتر فرهنگ اسلامی مراجعه نمایند.