با توجه به بخشنامه شماره 30/89398 مورخ 95/12/1

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پایان نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری تخصصی خود را تا 15 اسفند ماه سال95 (ثبت نام نیمسال اول 96-95)با موفقیت دفاع میکنند مشمول تمدید سنوات تحصیلی در نیمسال دوم 96-95 نمی شوند وبه ترتیب از پرداخت شهریه مربوط به نیمسال دوم حسب مورد معاف هستند