با توجه به تعطیلی و مرخصی اکثریت اساتید در مرداد ماه 95 ترجیحاً از برگزاری جلسه دفاع در این ماه خودداری نمایید لازم به ذکر است پروپوزال و پایان نامه هایی که در این فرجه زمانی به داوری فرستاده می شود حداقل تا دهم شهریور جواب داده نخواهد شد.

                                                 دفتر تحصیلات تکمیلی امور پایان نامه ها