به اطلاع میرساند در صورت انتخاب واحد در ترم تابستان لازم است جهت  مشخص نمودن شهریه خود تا تاریخ 1395/4/10 به ستاد شاهد وامورایثارگران مراجعه ویا با داخلی 246 تماس حاصل نمایند.درصورت عدم مراجعه و یا اعلام ، شهریه می بایست توسط دانشجو پرداخت گردد.