دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی جهت ارتباط موثر و مستمر با صنایع و دستگاه های اجرایی و با هدف گسترش كيفي و كمي فعاليت هاي مشترك دانشگاه و صنایع مختلف در سال 1388 پس از اخذ مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به تشكيل مرکز تحقیقاتی "مهندسی پیشرفته" با حضور اساتيد فعال دانشكده فنی و مهندسی در این واحد دانشگاهی نموده است. این مرکز در سال 88 موفق به اخذ مجوز انجام فعالیتهای پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات وفناوری گردید. این مرکزدر حال حاضر 32 طرح برون دانشگاهی خاتمه یافته و 3 طرح برون دانشگاهی در حال اجرای در حال انجام را دارا می­باشد
 
مرکز تحقیقاتی "مهندسی پیشرفته" دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی جهت ساماندهي ارتباط موثر و مستمر با صنایع و دستگاه های اجرایی و با هدف گسترش كيفي و كمي فعاليت هاي مشترك دانشگاه و صنایع مختلف در سال ۱۳۸۸ با حضور بیس از ۶۵ اساتید فعال دانشکده فنی و مهندسی فعالیت خود را آغاز کرده است. <این مركز عنوان "مركز تحقيقاتي و پژوهشي برتر" را در بین مراکز تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در نخستين جشنواره علمي، پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي (فرهيختگان) سال ۱۳۸۹ کسب نموده است.
امروزه توانمندسازي علمي، مساله مورد بحث و چالش برانگيز در همه كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه محسوب مي‌شود. توانمندسازي علمي در واقع به كليه تلاش‌هاي صورت گرفته و يا درحال انجام به منظور تشكيل، تداوم و استحكام بسترهاي علمي بويژه ايجاد شبكه‌هاي متشكل از محققان برجسته و توانمند اطلاق مي شود كه در راستاي تشكيل و تداوم اين گروهها و استقرار آنان در كشور ناگزير مي‌بايد شرايط و امكانات لازم از قبيل امكانات پژوهشي، هسته‌هاي تفكر، انديشگاههاي سياستگذاري و مراكز تبديل فكر به محصول را ايجاد نمود. در دوره اخیر، محوریت امر پژوهش و تحقیقات به منظور سر لوحه افزایش سهم کشور درتولید علم و فناوری و توسعه کشور صورت پذیرفته است و دراین راستا لزوم برنامه ریزی در امر تحقیقات و اتخاذ سیاستهای پژوهشی مناسب در جهت دستیابی به اهداف موردنظر، گریزناپذیرمی باشد. براین اساس و به منظور ایجاد فضای مناسب تحقیقاتی و پژوهش محور شدن فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی در جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي كاربردي ، بنيادي و توسعه اي همسو با برنامه ها و نيازهاي پژوهشي علمي و فناوري كشور، ایجاد مرکز تحقیقات مهندسی پیشرفته ضروری به نظر رسید.
 اهم فعالیت های مرکز را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
 
الف) ايجاد بانك اطلاعاتي تخصصي اعضا هیات علمی واحد دانشگاهی با جمع اوری رزومه تحقیقاتی آنها
 
ب) تشکیل شورای راهبردی مرکز که وظیفه سیاست گذاری در راستای رسیدن به اهداف مرکز را به عهده دارد و فعلا متشكل از چهارده نفر شامل چهار نفرعضو ثابت (رئيس واحد، رئيس مركز، معاون پژوهشي واحد، رئیس مرکز رشد واحد) و پنج نفر از نمايندگان منتخب گروه های تحقیقاتی و مهندسی و پنج نفر از روسای واحدهای تحقیق و توسعه و خبرگان صنایع و دستگاه های اجرایی کشور مي باشد. این شورا در طول یکسال گذشته ۲۰ جلسه (۲ جلسه در هر ماه) تشکیل داده است و در امور راهبردی مرکز سیاست گذاری نموده است. این شورا در این جلسات خود، اساس نامه مرکز (در پیوست آمده است)، اهداف بلند مدت، چشم انداز، اهداف کوتاه مدت، ساختار سازمانی، سیاست گذاری جهت مشارکت بیشتر اعضای هیات علمی در طرح های برون دانشگاهی و .... را به تصویب رسا نیده است.
 
ج) ایجاد سایت اینترنتی مرکز تحقیقاتی مهندسی پیشرفته در وبسایت واحد دانشگاهی با اطلاعات دقیق و کامل که شامل اطلاعاتی مانند معرفی مرکز، معرفی گروه های تحقیقاتی و مهندسی و اعضا هیات علمی گروه ها، تجهیزات تحقیقاتی مرکز، پروژه های تحقیقاتی مرکز (خاتمه یافته، در حال اجرا و در حال بررسی)، اولویت های پژوهشی موسسات و صنایع مختلف، اخباراطلاع رسانی اولویت های تحقیقاتی سازمانها و صنایع مختلف و فرم های مربوطه آنها، نحوه ارتباط با مرکز، دوره آموزش روش تحقیق ، جستجو در اینترنت و مقاله نویسی و ... می باشد.
 
د) برگزاری جلسات متعدد با سازمان ها و صنایع مختلف جهت ارتباط با این مرکز (ذوب آهن اصفهان، فولاد آلیاژی یزد، فولاد مبارکه، شرکت گلتاش، صنایع کوچک منطقه و ...)
 
ه) ایجاد ساختمان مستقل جهت مرکز تحقیقاتی مهندسی پیشرفته در واحد دانشگاهی با فضایی بالغ بر ۲۵۰ متر مربع
 
و) ایجاد ساختار سازمانی در مرکز تحقیقاتی مهندسی پیشرفته
 
ز) تدوین اساسنامه مركز تحقيقاتي "مهندسی پیشرفته" با برگزاری بیش از ۸ جلسه تخصصی
 
ک) برگزاری کارگاه های روش تحقیق و پروپزال نویسی
 
ل) تشکیل ۵ گروه تحقیقاتی و مهندسی در مرکز تحقیقاتی مهندسی پیشرفته
 
م) تشکیل ۶ هسته پژوهشی تحصصی به عنوان زیر مجموعه گروه های تحقیقاتی و مهندسی در مرکز تحقیقاتی مهندسی پیشرفته
 
 این مرکز تا سال ۱۳۹۴ دارای ۳۳ طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی خاتمه یافته با صنایع مختلف،۵طرح در حال اجرا و۴ طرح در حال تبادل قرارداد با صنایع در دستور کار دارد.