جمع آوری، پردازش و انتقال سریع اطلاعات و به کار گیری فناوری پیشرفته اطلاعات و رایانه برای تبادلات علمی و انجام امور ثبت نام و فعالیتهای اداری دانشگاه توسط کمیته ICT دانشگاه طراحی و هدایت می شود. برخی از دستاوردهای دانشگاه در این زمینه عبارتند از:
۱ – ورود و پردازش اطلاعات آموزشی و مالی دانشجویان توسط مرکز محاسبات
۲ – سیستم مکانیز اطلاع رسانی (امکان مراجعه مستقیم دانشجو به پرونده الکترونیکی خود)
۳ – ایجاد ۸ سایت کامپیوتری، کلاس و اینترنت
۴ – ارائه خدمات اینترنتی به دانشجویان
۵ – ثبت نام اینترنتی
۶ – مکانیزه کردن فرآیندهای اداری و آموزشی با به کارگیری فناوری اطلاعات و تجهیزات رایانه ای

آمار کلی تعداد کلاس ها، سایت ها، سیستم ها، تجهیزات و نرم افزارهای موجود در مرکز کامپیوتر به شرح زیر می باشد:
۱ کلاس ها ۸ عدد
۲ سایت های آزاد ۱ عدد
۳ سیستم ها تعداد کل ۱۶۰ سیستم که خودشامل :
سایت ۱ ۱۲ سایت ۴ ۱۲ سایت ۷ ۱۸ 
سایت ۲ ۱۲ سایت ۵ ۱۲ سایت ۸ ۱۲
سایت ۳ ۱۲ سایت ۶ ۱۶ سایت آزاد ۱۴
سایت اینترنت  و آزاد ۴۰    
۴ نرم افزارها carriyer۲۰۰۳- catia- corel drav x۳- delphi ۵- DFStr- egu- emulator- mdt۲۰۰۸- mold flow ۴۰۱- otocad ۲۰۱۴- PhotoshopCS۳ME- Electronics Workbench ۵.۱۲- proteus full۷.۱sp۲- PSPICE Ver#۸.۰- macro- R ROZ- SQL ۲۰۰۸- tc- AVR- delphy۷- flash ۹- franklin _ orcad ver ۹.۲ full- hayses- mekanikal- mint- office۲۰۱۰- ofic ۲۰۰۷- planet- porocad- visio ۲۰۰۷- CodeVision- Microsoft Expression Web ۲۰۰۷-auto cad ۲۰۱۴-linox-master cam-MATLAB ۲۰۱۱-solid work۲۰۰۹-Abaqus-master cam-labview-poroteus-salidworks-tational ross- c++-arena۱۰-....
۵ اینترنت هر ساعت ۲۵۰۰ ریال
۶ پرینت هر صفحه ۱۵۰۰ ریال
۷ رایت CD ۵۰۰۰ ریال
۸ سیستم آزاد  

اخبار و تازه ها

 vrod

98122