سالن مطالعه دانشگاه با فضایی مناسب آماده ارائه خدمان به دانشجویان به شرح ذیل می باشد:
 
۱ – خدمات دانشجویی در زمینه فعالیتهای متفرقه مانند روزنامه، مجلات و پایان نامه ها
۲ – مطالعه درسی
۳ – ارائه خدمات در خصوص کتابهای مرجع - پایان نامه ها و ارائه خدمات اینترنتی به استادان
۴ – بایگانی و نگهداری پایان نامه های دانشجویی
 
ساعات کار این قسمت به شرح ذیل می باشد:
 
در روزهای عادی از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۰۰ و در ایام امتحانات به صورت شبانه روزی می باشد.
 
 

اخبار و تازه ها

 vrod

98122