مرکز  آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی برگزار می کند.

(دوره هاي کوتاه مدت ویژه دانشجويان کارشناسی ارشد)

ردیف عنوان دوره هزینه (ریال) ساعت دوره زمان تشکیل کلاس
1 اصول جستجوي اينترنتي مقاله و پايان نامه 400000 4 ساعت توافقی
2 اصول پروپوزال نويسي کارشناسي ارشد 400000 4 ساعت توافقی
3 اصول و فنون ارائه پايان نامه ارشد در روز دفاع 400000 4 ساعت توافقی
4 اصول نگارش مقاله 600000 6 ساعت توافقی
5 اصول نگارش پايان نامه کارشناسي ارشد 600000 6 ساعت توافقی
6  آموزش نرم افزار  Endnote 400000 4 ساعت توافقی
7 آموزش نرم افزارمقدماتي Matlab 750000 8 ساعت توافقی

 

مدرسین دوره ها: آقایان دکتر توکلی، دکتر احمدی، دکتر قهرایی، دکتر اسفندیاری،دکتر مصری نژاد، دکتر دانشمند، دکتر خدایی و ...

محل ثبت نام: ساختمان دبیرخانه، مرکز تحقیقات مهندسی پیشرفته ، تلفن : 52472378 031

اخبار و تازه ها

 vrod

98122