فعالیت های ستاد اقامه ی نماز
۱ تشکیل جلسات اقامه نماز
۲ عیین امام جماعت و برگزاری نماز جماعت
۳ برگزاری مسابقه ی احکام دانشجویی و کارکنان و اساتید و خانواده های آنان
۴ تجهیز مسجد و نمازخانه ی اداری و گارکاه های آموزشی
۵ بیان احکام و معارف دینی توسط امام جماعت
۶ چاپ نشریه ی مهراب عشق
۷ ارائه ی آثار هنری دانشجویان در نامیشگاه آثار هنری منطقه

اخبار و تازه ها

 vrod

98122