تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته و در دست انجام اعضاء هیئت علمی تمام وقت و میزان اعتبار آن به تفکیک گروه های آموزشی در ۵ سال اخیر

ردیف گروه آموزشی طرح های پژوهشی خاتمه یافته طرح های پژوهشی در دست انجام
داخل دانشگاه میزان اعتبار(میلیون ریال) داخل دانشگاه میزان اعتبار (میلیون ریال)
۱ برق ۱۸ ۵۴۹۱۵۵۰۰۰ ۱۱ ۵۵۳۳۹۶۶۱۰
۲ پایه ۱۴ ۴۵۶۸۸۱۰۸۰ ۹ ۴۳۲۶۹۱۰۰۰
۳ مکانیک ۲۱ ۵۱۷۸۵۳۴۰۰ ۱۳ ۵۸۹۸۳۵۰۰۰
۴ مواد ۱۱ ۳۱۱۴۹۷۹۸۰ ۷ ۳۲۳۹۹۴۰۰۰
۵ کامپیوتر ۳ ۱۰۷۱۸۵۰۰۰    

 

تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمی و مجموعه مقالات کنفرانس های علمی و کتابهای منتشر شده توسط اعضاء هیئت علمی تمام وقت به تفکیک گروههای آموزشی در ۵ سال اخیر

ردیف گروه آموزشی علمی - پژوهشی علمی -ترویجی کنفرانس های علمی
ISI خارجی داخلی بین المللی ملی
۱ برق ۲۰ ۷ ۲ ۳ ۳۲ ۸۲
۲ پایه ۱۸ ۵ ۱ ۲ ۱۷ ۱۲
۳ مکانیک ۲۵ ۱۳ ۳ ۴ ۵۵ ۱۲۵
۴ مواد ۷ ۵ ۱ ۱ ۹ ۲۴
۵ کامپیوتر ۲ ۲ ۰ ۰ ۳ ۶فعالیت های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی:

 1. نتخاب مرکز تحقیقاتی مهندسی پیشرفته واحد شهر مجلسی به عنون مرکز تحقیقاتی برتر در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۰.
 2. کسب رتبه دوم در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۹ در خصوص انجام طرح های برون دانشگاهی.
 3. کسب رتبه اول از نظر فعالیت های پژوهشی در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در بین واحد های بسیار بزرگ منطقه چهار.
 4. انتخاب و اعلام نام واحد شهر مجلسی در فهرست ۱۷ واحد برتر دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه بندی دانشگاه ها در سال ۱۳۸۷ (با توجه به سهم ۷۰ درصدی امتیازات پژوهشی مربوط به رتبه بندی).
 5. خذ مجوز قطعی فعالیت های پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
 6. نمایه شدن ۳ مجله عملی پژوهشی واحد شهر مجلسی (برق، مکانیک و مواد) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC.
 7. انتخاب معاون پژوهشی واحد شهر مجلسی به عنوان معاون پژوهشی نمونه در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و همچنین انتخاب ایشان به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم پایه در منطقه چهار در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹.
 8. خرید دستگاهها و تجهیزات پیشرفته پژوهشی از جمله میکروسکوپ الکترونی پیشرفته SEM ، دستگاه اتولپ، راه اندازی آزمایشگاه آیرودینامیک، دستگاه ساخت افزایشی(پرینتر سه بعدی)و... با هزینه ای بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال.
 9. طرح ملی ساخت سرباره پیش ذوب S ۲۰۱۵ توسط عضو هئیت علمی گروه مواد واحد شهر مجلسی برای مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان و بی نیازی کشور به خارج و جلوگیری از خروج ارز از کشور.
 10. طرح ملی بازسازی فیلامنت میکروسکوپ الکترونی(SEM) برای اولین بار در کشور توسط عضو هئیت علمی گروه مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی در سال ۱۳۸۹ که کشور را از وابستگی به خارج بی نیاز نموده است.
 11. جذب ۱۰۰ % بودجه پژوهشی از سال ۸۶ تا کنون.
ردیف عنوان تعداد
۱ مقالات چاپ شده در مجلات علمی بین المللی ۹۴ مقاله (ISI)
۲ مجلات علمی پژوهشی واحد ۳ عنوان
۳ طرح های پژوهشی خاتمه یافته ۱۳۲ طرح
۴ طرح های پژوهشی در دست اجرا ۴۵ طرح
۵ مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی ۶۱ مقاله
۶ مقالات ارائه شده یا پذیرفته شده اعضای هیات عملی در کنفرانس های بین المللی ۱۱۹ مقاله
 ۷ مقالات ارائه شده در همایش های ملی ،منطقه ای ،داخلی ۲۶۹ مقاله
۸ کتاب های چاپ شده توسط واحد ۴۷ جلد
۹ طرح های پژوهشی برون دانشگاهی خاتمه یافته ۲۱ طرح
۱۰ طرح های پژوهشی برون دانشگاهی در دست اجرا ۱۵ طرح
۱۱ طرح های پژوهشی در دست بررسی ۳۱ طرح

 

اخبار و تازه ها

 vrod

98122