ساعات سرویس دهی شهر اصفهان

     از اصفهان به مجلسی   (ترمینال صفه) سکوی شماره 47 ازمجلسی به اصفهان روبروی درب دانشگاه   
دوشنبه تا چهارشنبه 7-11 13-14-16-
پنج شنبه 7-11 13-14-16-17:30
جمعه 7 14:30

تذکر1:در صورت وجود هر گونه مشکل با شماره تماسهای (آقایان امیریان پیمانکار09132351288) ویا (آقای امیری مسئول امور نقلیه دانشگاه03152472290 داخلی 263)تماس حاصل فرمائید.ضمنا دانشجویان محترم می توانند مشکلات مربوط به امور ایاب و ذهاب خود را جهت بررسی و رفع مشکل در برد آزاد ثبت نمایند.                               امور نقلیه دانشگاه