حوزه  دانشجویی شامل بخش های خدمات رسانی و امور رفاهی به شرح ذیل میباشد :

1- مرکز مشاوره : در خصوص ارائه مشاوره در زمینه های اشتغال ، تحصیل ، ازدواج ، مسائل و مشکلات خانوادگی ، رفتاری ، عاطفی و اخذ آزمون های هوش و شخصیت فعالیت دارد(مسئول آقای مسعود رافت نیا).

2-تربیت بدنی واحد : تشکیل تیم های ورزشی در رشته های مختلف ، برگزاری مسابقات ورزشی و اعزام تیم های ورزشی به مسابقات و همچنین برگزاری  اردو های تفریحی یک روزه را بر عهده دارد(مسئول آقای سید امین موسوی) .

3-امور تغذیه : نظارت بر تهیه و توزیع غذا برای دانشجویان و اساتید و کارکنان واحد (مسئول آقای کاظم پور صادق)

4-صدور کارت دانشجویی :کارت دانشجویی به عنوان کارت کتابخانه وکارت غذا نیز استفاده میگردد(مسئول آقای کاظم پورصادق)

5-امور خوابگاه : ثبت نام و تحویل خوابگاه به متقاضیان  همچنین در اختیار قرار دادن مهمانسرا به والدین دانشجویان و افراد مراجعه کننده به دانشگاه را عهده دار میباشد(مسئول آقای حمید انصاری نیا)

6-امور مربوط به کمیته انظباطی :رسیدگی به شکایات وتخلفات دانشجویی را برعهده دارد(دبیر کمیته آقای کاظم پور صادق)

7-امور مربوط به ایاب و ذهاب دانشجوئی :نظارت بر سرویس های ایاب وذهاب دانشجویی را برعهده دارد(مسئول آقای بژمان امیری)

8- امور مربوط به نقل و انتقال دانشجوئی:  امور مربوط به درخواستهای نقل وانتقال مورد بررسی قرار می گیرد(مسئول آقای پژمان امیری)

9- امور مربوط به تخفیف شهریه دانشجوئی :رسیدگی به درخواستهای تخفیف شهریه مطابق با بخشنامه صادر شده از سازمان مرکزی (مسئول آقای پژمان امیری)

10-امور فارغ التحصیلان : پس از اعلام آخرین نمره دانشجو امور فارغ التحصیلان مسئول بررسی فارغ التحصیلی و صدور مدرک دانشجو میباشد (کارشناسان:خانم مهناز باقریان،آقای حمید انصاری نیا وآقای پژمان امیری).

11-امور مشمولین : بررسی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان (مسئول آقای حسینعلی صنعتگر)

 لازم به توضیح است هر بخش بطور جداگانه در وب سایت معرفی گردیده است

 

porsadegh

نام ونام خانوادگی :کاظم پورصادق

سمت: مدیر امور دانشجویی

تلفن داخلی:127