مدیر عمرانی

حمید رجبی

 

 

 

 

 معاونت عمرانی واحد شهر مجلسی در راستای اهداف دانشگاه مصمم است در سال جهاد اقتصادی با برنامه ریزی و تلاش پرسنل زحمتکش این حوزه ، عملیات اجرایی ساختمان آموزشی- ساختمان سلف سرویس- ساختمان مسجد- جاده غربی سایت ومحوطه سازی های پیرامون را آغاز نماید و ان شاء الله در سال ۹۲شاهد تکمیل و بهره برداری  از ساختمانها و سایت ۵۵ هکتاری جدید دانشگاه  باشیم.