دکتر گلناری در جمع دانشجویان مطرح کرد:golnari
به صورت علمی و نگاه دانشجویی به جهان بینی ، باورهای دینی و اعتقادات توجه کنید.

همزمان با 13 آبان، روز استکبار ستیزی نشست دانشجویان جدیدالورود واحد مبارکه-مجلسی با مسئولین دانشگاه برگزار شد

دکتر محمد گلناری عباسی در این مراسم ضمن تبریک به دانشجویان جدیدالورود گفت: بازخوردهای مثبت از دانشجویان حاکی از رضایت ایشان از انتقال محل تشکیل کلاسها به مرکز شهر دارد و بی شک افزایش 40 درصدی دانشجو نسبت به سال گذشته نیز مرهون تلاشهای انجام شده در جهت رفاه حال متقاضیان ادامه تحصیل در این واحد دانشگاهی است.
گلناری در ادامه گفت: اگر طول زندگی را بخش بندی کنیم دانشگاه یکی از مقاطع مهم این بخش بندی است و اگر علت اصلی ادامه تحصیل را ندانید انگیزه لازم را نخواهید داشت.
سرپرست واحد مبارکه-مجلسی در ادامه با دسته بندی علوم ، به علوم طبیعی(مادی) و ماوراءالطبیعی (غیرمادی) گفت: هدف اصلی تحصیل علوم طبیعی بهبود کیفیت زندگی وافزایش مهارتهایی است که منجر به رفاه هر چه بیشتر می شود، اما علوم ماوراءالطبیعی به فلسفه وجودی ،جهان بینی ، باورها و اعتقادات پاسخ می دهد وبه زندگی و حیات مادی معنا و مفهوم می بخشد و به همین دلیل باعث افزایش انرژی و نیروی روحی و روانی انسان جهت تعالی و رشد می گردد.
گلناری از دانشجویان خواست در تشکلهای علمی، فرهنگی و سیاسی حضور فعال داشته باشند و به صورت علمی به باورهای دینی و اعتقادات دانشجویان توجه کنند و در پایان از ایشان خواست مسیر شغلی آینده خود را از همین ابتدا مشخص کنند و در این مسیر با حضور در مرکز رشد و طرح ایده های فناورانه به کارآفرینی علمی و شکل گیری شرکت های دانش بنیان کمک کنند.
در ادامه این نشست معاونین علمی، فرهنگی- دانشجویی و اداری و مالی در خصوص حوزه های تحت مدیریت خود توضیحاتی ارائه کردند. وبا قرائت بیانیه در خصوص روز 13 آبان این مراسم به پایان رسید.

 13ab